dimecres, de juny 29, 2005

Notícia sobre joventut:

Debat sobre la Llei de Polítiques de Joventut

La coordinació territorial de Joventut organitza una taula de debat territorial sobre la Llei de Polítiques de Joventut a Osona
La Secretaria General de Joventut, amb la col·laboració del consell comarcal de l’Osona, ha organitzat una taula de debat sobre la Llei de Polítiques de Joventut a Osona. La taula tindrà lloc demà dimecres, 29 de juny, a la Sala de plens del Consell Comarcal (edifici del Sucre- Ramon d’Abadal i Vinyals, 5. Vic), a les 18 h.
Les taules de debat territorial sobre la Llei de les Polítiques de Joventut de Catalunya, organitzades amb la col·laboració dels consell comarcals, recolliran les aportacions dels professionals, dels regidors de joventut i dels joves. L’objectiu és poder donar veu a totes les persones implicades en la llei, i recollir el màxim d’opinions i punts de vista. El material obtingut a les taules de debat territorial serà la base de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya.
Entre juny i juliol, es faran 28 taules de debat a tota Catalunya. Aquestes taules són les corresponents a la primera ronda de debat. El mes d’octubre es farà una segona ronda de taules debat a les mateixes comarques, així com taules de debat sectorials.
La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya
Joventut és la única competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya no ha estat mai regulada per llei. Una de les prioritats de la Secretaria General de Joventut és l’impuls d’aquesta llei, que permetrà l’adaptació del marc normatiu a la nova realitat social, cultural, política i econòmica dels joves, l’homogeneïtzació de definicions i conceptes en matèria de joventut i l’establiment d’un marc de regulació que s’adapti a l’actual situació d’implementació de les polítiques de joventut.
28 de juny de 2005

Free Website Calendars by Bravenet.com View my Online Calendar
Free Calendars by Bravenet.com
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació