dimecres, de novembre 23, 2005

"Petits Xous" a El Xamfrà de Vic

“P E T I T S X O U S” A L T E R C E R A N I V E R S A R I
D E L X A M F R À D E V I C

Una nova oportunitat de veure un bon festival neodadaista surreal. La programació és la següent:

22:45h. Cercavila dels Grallers de la gralla grossa.

23:30h. “Petits Xous” amb els seus habituals festivals neodadaistes surreals, cutxarons i companyia.

24:00h. Música amb Josep Maria Cantimplora, (a.k.a. Titot de Brams).

Dissabte 26 de novembre al Bar El Xamfrà de Vic, C/Ramada.

Free Website Calendars by Bravenet.com View my Online Calendar
Free Calendars by Bravenet.com
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació