dilluns, de març 27, 2006

II PREMIS LITERARIS PACTE DE SANT SEBASTIÀ

II PREMIS LITERARIS PACTE DE SANT SEBASTIÀCONSELL DE JOVENTUT DE RIUPRIMER

BASES:

Hi podrà concórrer qualsevol persona que visqui als Països Catalans, excepte els que ja tinguin publicats dos poemaris o llibres de narrativa.

Els treballs hauran de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.

Els premis són oberts a les categories següents:
· Infantil: Menors de 13 anys. Prosa i Poesia (2 premis, lots de llibres i música valorats en 30 euros)
· Juvenil: Menors de 18 anys. Prosa i Poesia (2 premis, lots de llibres i música valorats en 60 euros).
· Sènior: Majors de 18 anys. Prosa i Poesia (2 premis, valorats en 90 euros)
· Premi especial Bac de Roda en motiu de l’aniversari del pacte dels vigatans a l'ermita de Sant Sebastià: Qualsevol text en poesia o prosa que tingui relació amb la guerra de successió en general o amb l'aplec de Sant Sebastià. Ja sigui ficció o basat en els fets històrics. Extensió màxima de 200 versos o 20 pàgines en prosa. (Valorat en 90 euros).

Extensió: Obres de poesia, un únic poema o recull que no excedeixi de 200 versos. L'extensió per a les obres en prosa serà d'un mínim d'una pàgina per la categoria infantil, i un mínim de 4 pàgines i un màxim de 20 pàgines per a les categories juvenil i sènior. Es podran presentar dos treballs com a màxim per modalitat i autor.

Termini: fins el 23 d'abril del 2006. A lliurar a Consell de Joventut de Riuprimer. C/Major, 30. 1r pis. Telèfon: 93 8830034 o 658 62 98 77, . Les obres s’hauran de lliurar per quintuplicat, mecanografiades en fulls DIN A-4 per una sola cara i a doble espai. Dins un sobre tancat on constarà el pseudònim i la categoria en la qual es participa. Dins el sobre, s’hi adjuntarà una plica on constaran les dades de l’autor (pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic). Els premis seran atorgats per la votació d’un jurat.

Veredicte i lliurament de premis: 21 de Maig de 2006 a dos quarts de 8 del vespre a l'ermita de Sant Sebastià.
Les obres guanyadores quedaran en dipòsit del Consell de Joves de Riuprimer. El jurat podrà deixar qualsevol premi desert si ho creu convenient.
En cas que es doni un problema o qualsevol dubte no contemplat a les bases, el jurat i l'organització decidiran segons el seu criteri.

Free Website Calendars by Bravenet.com View my Online Calendar
Free Calendars by Bravenet.com
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació